تور ویتنام

ویتنام

vietnam-ویتنام

ویتنام با نام رسمی جمهوری سوسیالیستی کشوری است مستقر در جنوب شرقی آسیا .ویتنام از جنوب غرب با کامبوج،از شمال با چین و ز شمال غرب با لائوس همسایه است.از مهم ترین شهرهای ویتنام می توان به هانوی،هوشی مین و هالونگ اشاره کرد.
آب و هوای ویتنام موسمی استوایی است ولی به دلیل مجاورت منطقه ی شمالی ویتنام با چین این قسمت هوایی کاملا استوایی ندارد.بهترین زمان سفر به بخش شمالی ویتنام نوامبر تا آوریل و بخش جنوبی ویتنام دسامبر و آوریل است.

مشخصات کلی

زبان: ویتنامی
واحد پول: دونگ ویتنام
مدت پرواز: 07:04
ساعت ویتنام: