تور جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان

Azerbaijan-جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان کشوری است که در قفقاز جنوبی واقع شده است.جمهوری آذربایجان از غرب با ارمنستان و ترکیه،از جنوب با ایران ،از شمال با روسیه و از شمال غربی با گرجستان همسایه است.همچنین جمهوری آذربایجان با ترکنستان و قزاقستان مرز آبی دارد.
آب و هوای جمهوری آذربجان متفاوت و دارای نه اقلیم است.اما بطور کلی بهترین زمان سفر به جمهوری آذربایجان می و اکتبر است.

مشخصات کلی

زبان: آذربایجانی
واحد پول: منات
مدت پرواز: 02:25
ساعت آذربایجان: