تور پاتایا
از 26 مهر 1397 تا 30 آبان 1397
روزهای حرکت : شنبه ، یک شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ، پنج شنبه ، جمعه
نام هتلسرویس نوع اتاق ارز بزرگسال تخفیف
ساوادی سان شاین
BB std
تومان
٤,٨٠٠,٠٠٠
---
رد پلنت
BB std
تومان
٥,٠٠٠,٠٠٠
---
ویز
BB std
تومان
٥,٢٠٠,٠٠٠
---
ولکام پلازا
BB std
تومان
٥,٦٠٠,٠٠٠
---
ایبیس پاتایا
BB std
تومان
٥,٩٩٠,٠٠٠
---
مرکور پاتایا
BB std
تومان
٦,٤٩٠,٠٠٠
---
نوا پلاتینم
BB std
تومان
٦,٤٩٠,٠٠٠
---
سیزن 5
BB std
تومان
٦,٧٩٠,٠٠٠
---
پولمن پاتایا هتل جی
BB std
تومان
٩,٤٩٠,٠٠٠
---