تور ترکیبی استانبول -کوش آداسی
از 11 شهریور 1397 تا 15 آبان 1397
روزهای حرکت : شنبه ، یک شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ، پنج شنبه ، جمعه
نام هتل نوع اتاق ارز بزرگسالکودک با تخت تخفیف
مونوپل
سنتور
اتاق استاندارد
تومان
٥,٦٣٠,٠٠٠
٤,٦٥٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٦,٩٩٠,٠٠٠
---
دتانگو
پرستیج
اتاق استاندارد
تومان
٥,٩٦٠,٠٠٠
٤,٩٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٧,٥٧٠,٠٠٠
---
گرند د پرا
بلو ویستا هیل
اتاق استاندارد
تومان
٦,٩٩٠,٠٠٠
٥,٥٥٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٩,٢٣٠,٠٠٠
---
دورا
پالم وینگز افسیوس رزورت
اتاق استاندارد
تومان
٧,٤٠٠,٠٠٠
٥,٧٠٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٩,٨٠٠,٠٠٠
---
سیتی سنتر
افسوس پرنسس
اتاق استاندارد
تومان
٧,٦٠٠,٠٠٠
٥,٨٥٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٩,٩٩٠,٠٠٠
---
آوانت گارد
آریا کلاروس
اتاق استاندارد
تومان
٨,٦٥٠,٠٠٠
٦,٤٥٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١١,٩٠٠,٠٠٠
---
تکسیم گونن
توسان بیچ
اتاق استاندارد
تومان
٩,٣٠٠,٠٠٠
٦,٧٨٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٣,٧٠٠,٠٠٠
---
لارس پارک
پین بی
اتاق استاندارد
تومان
٩,١٠٠,٠٠٠
٦,٨٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٢,٩٥٠,٠٠٠
---