بهترین هتل های دبی
از 07 شهریور 1397 تا 30 مهر 1397
روزهای حرکت : شنبه ، یک شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ، پنج شنبه ، جمعه
نام هتلسرویسموقعیت نوع اتاق ارز بزرگسال تخفیف
رکسوس پالم
BB palm dubai std
تومان
٩,٩٩٠,٠٠٠
---
سینگل singel
تومان
١٣,٣٩٠,٠٠٠
ارمانی
BB downtown std
تومان
١١,٩٠٠,٠٠٠
---
سینگل singel
تومان
١٨,٦٩٠,٠٠٠
فور سیزن ریزورت
BB jumeirah std
تومان
١٢,٨٩٠,٠٠٠
---
سینگل singel
تومان
٢٠,٦٩٠,٠٠٠
اتلانتیس
BB palm jumeirah std
تومان
١٣,٠٩٠,٠٠٠
---
سینگل singel
تومان
٢١,١٩٠,٠٠٠
القصر
BB jumeirah std
تومان
١٦,٠٩٠,٠٠٠
---
سینگل singel
تومان
٢٨,٧٩٠,٠٠٠
نیکی بیچ ریزورت
BB jumeirah std
تومان
١٦,٧٩٠,٠٠٠
---
سینگل singel
تومان
٢٨,٣٩٠,٠٠٠
وان اند اونلی
BB palm dubai std
تومان
٣٢,٩٩٠,٠٠٠
---
سینگل singel
تومان
٦٠,٩٩٠,٠٠٠
برج العرب دبی
BB jumeirah beach std
تومان
٣٢,٩٠٠,٠٠٠
---
سینگل singel
تومان
٦٠,٩٩٠,٠٠٠
الماها دیزرت ریزورت
BB al ein road std
تومان
١٢٣,٦٩٠,٠٠٠
---
سینگل singel
تومان
٢٤٢,٣٩٠,٠٠٠