صربستان
از 10 مهر 1397 تا 12 آبان 1397
روزهای حرکت : شنبه ، سه شنبه
نام هتل نوع اتاق ارز بزرگسالکودک با تخت تخفیف
سربیجا گاردن
دو تخته ی استاندارد
تومان
٦,٨٥٠,٠٠٠
٥,٩٨٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٧,١٥٠,٠٠٠
---
بلگراد سیتی هتل
دو تخته ی استاندارد
تومان
٧,٠٩٠,٠٠٠
٧,٠٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٠,٠٩٠,٠٠٠
---
آبا
دو تخته ی استاندارد
تومان
٦,٤٥٠,٠٠٠
٦,٠٥٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٧,٢٩٠,٠٠٠
---
ادمیرال
دو تخته ی استاندارد
تومان
٧,٢٠٠,٠٠٠
٧,١٠٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٠,٣٩٠,٠٠٠
---
کویین آستوریا دیزاین
دو تخته ی استاندارد
تومان
٧,٣٥٠,٠٠٠
٧,٢٥٨,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٠,٥٩٠,٠٠٠
---
رادیسون بلولد
دو تخته ی استاندارد
تومان
٧,٧٩٠,٠٠٠
٦,٦٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٠,٨٩٠,٠٠٠
---
هالیدی این اکسپرس
دو تخته ی استاندارد
تومان
٧,٧٩٠,٠٠٠
٦,٦٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٠,٨٩٠,٠٠٠
---
مجستیس
دو تخته ی استاندارد
تومان
٧,٨٩٠,٠٠٠
٦,٦٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١١,١٤٠,٠٠٠
---
کرون پلازا
دو تخته ی استاندارد
تومان
٧,٢٣٠,٠٠٠
٦,٥٠٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٨,٦٣٠,٠٠٠
---
حیات رجنسی
دو تخته ی استاندارد
تومان
٧,٥٣٠,٠٠٠
٦,٨٠٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٩,٤٩٠,٠٠٠
---

خدمات تور اقامت ٣شب و ٤ روز در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-یک گشت نیمروزی-لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی
مدارک لازم اصل پاسپورت
اعتبار پاسپورت از زمان سفر بالای ٧ ماه اعنبار