ازمیر
از 01 آذر 1397 تا 30 آذر 1397
روزهای حرکت : شنبه
نام هتلسرویس نوع اتاق ارز بزرگسالکودک با تخت تخفیف
آکسان
BB اتاق استاندارد
تومان
٣,٧٩٠,٠٠٠
٣,٠٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٤,٥٩٠,٠٠٠
---
آکسان
HB اتاق استاندارد
تومان
٤,٢٢٠,٠٠٠
٣,٢٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٥,١٩٠,٠٠٠
---
KARACA
BB اتاق استاندارد
تومان
٤,٦٩٠,٠٠٠
٣,٥٤٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٥,٦٩٠,٠٠٠
---
KARACA
HB اتاق استاندارد
تومان
٥,١٥٠,٠٠٠
٣,٧٥٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٦,٥٣٠,٠٠٠
---
KAYA PRESTIGE
BB اتاق استاندارد
تومان
٤,٦٩٠,٠٠٠
٣,٥٤٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٥,٦٩٠,٠٠٠
---
KAYA PRESTIGE
HB اتاق استاندارد
تومان
٤,٩٥٠,٠٠٠
٣,٦٥٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٦,٢٥٠,٠٠٠
---
RAMADA
BB اتاق استاندارد
تومان
٤,٨٩٠,٠٠٠
٣,٥٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٦,٣٥٠,٠٠٠
---
RAMADA
HB سینگل
تومان
٥,٦٩٠,٠٠٠
٤,٠٥٠,٠٠٠
---
اتاق استاندارد
تومان
٧,٧٥٠,٠٠٠
---
هیلتون
BB اتاق استاندارد
تومان
٦,١٥٠,٠٠٠
٤,٢٥٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٩,٠٧٠,٠٠٠
---
هیلتون
HB اتاق استاندارد
تومان
٦,٩٩٠,٠٠٠
٤,٦٥٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٠,٥١٠,٠٠٠
---

خدمات تور اقامت ٦ شب و ٧ روز با صبحانه در هتل-ترانسفر فرودگاهی-لیدر فارسی زبان-بیمه نامه مسافرتی
مدارک لازم اصل پاسپورت -اعتبار پاسپورت از زمان سفر بالای ٧ ماه