ازمیر
از 10 مهر 1397 تا 30 مهر 1397
روزهای حرکت : جمعه
نام هتل نوع اتاق ارز بزرگسالکودک با تخت تخفیف
گوزل
اتاق استاندارد
تومان
٣,٤٩٠,٠٠٠
٢,٥٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٣,٧٩٠,٠٠٠
---
KAYA PRESTIGE
اتاق استاندارد
تومان
٤,٤٥٠,٠٠٠
٣,٥٤٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٥,٦٩٠,٠٠٠
---
KARACA
اتاق استاندارد
تومان
٤,٤٥٠,٠٠٠
٣,٥٤٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٥,٦٩٠,٠٠٠
---
رامادا پلازا
اتاق استاندارد
تومان
٤,٦٩٠,٠٠٠
٣,٦٤٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٦,١٤٠,٠٠٠
---
رنسانس
اتاق استاندارد
تومان
٦,٠٩٠,٠٠٠
٤,١٣٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٨,٧٩٠,٠٠٠
---
MOVENPICK
اتاق استاندارد
تومان
٦,٧٩٠,٠٠٠
٤,١٣٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٩,٥٤٠,٠٠٠
---
وایند هام گرند ازمیر
اتاق استاندارد
تومان
٦,٤٨٠,٠٠٠
٤,٢٣٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٩,٥٩٠,٠٠٠
---
کی هتل
سینگل
تومان
٧,٢٢٢,٠٠٠
٤,١٢٠,٠٠٠
---
اتاق استاندارد
تومان
١٠,٢٩٠,٠٠٠
---
سویس گرند
اتاق استاندارد
تومان
٧,٢٢٠,٠٠٠
٤,٠٥٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٠,١٩٠,٠٠٠
---

خدمات تور اقامت ٦ شب و ٧ روز با صبحانه در هتل-ترانسفر فرودگاهی-لیدر فارسی زبان-بیمه نامه مسافرتی
مدارک لازم اصل پاسپورت -اعتبار پاسپورت از زمان سفر بالای ٧ ماه