مالزی-پنانگ
از 04 شهریور 1397 تا 30 مهر 1397
روزهای حرکت : شنبه ، یک شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ، پنج شنبه ، جمعه
نام هتل نوع اتاق ارز بزرگسالکودک با تخت تخفیف
کاپتورن ارکید
پسفیک اکسپرس
دو تخته ی استاندارد
تومان
٥,٠٥٠,٠٠٠
٤,٩٠٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٦,٤٧٠,٠٠٠
---
کاپتورن ارکید
هیلتون گاردن این
دو تخته ی استاندارد
تومان
٦,٢٨٠,٠٠٠
٥,١٨٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٦,٩٠٠,٠٠٠
---
فلامینگو بای بیچ
فلا مینگو
دو تخته ی استاندارد
تومان
٥,٣٨٠,٠٠٠
٥,٢٨٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٧,١٠٠,٠٠٠
---
فلامیمگو بیاچ
رویال بینتانگ
دو تخته ی استاندارد
تومان
٥,٧٥٠,٠٠٠
٥,٦٥٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٧,٨١٠,٠٠٠
---
فلامیمگو بیاچ
نووتل
سینگل
تومان
٦,٠٥٠,٠٠٠
٥,٩٥٠,٠٠٠
---
دو تخته ی استاندارد
تومان
٨,٣٥٠,٠٠٠
---
هالیدی این
رویال بینتانگ
دو تخته ی استاندارد
تومان
٦,٣٠٠,٠٠٠
٦,٢٠٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٨,٨٧٠,٠٠٠
---
هالیدی این
کوروس
سینگل
تومان
٦,٦٤٠,٠٠٠
٦,٥٤٠,٠٠٠
---
دو تخته ی استاندارد
تومان
٩,٥٠٠,٠٠٠
---
هالیدی این
کونکورد
دو تخته ی استاندارد
تومان
٦,٧٤٠,٠٠٠
٦,٦٤٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٩,٧٠٠,٠٠٠
---
گلدن سندز
هتل مایا
دو تخته ی استاندارد
تومان
٧,٦٠٠,٠٠٠
٧,٥٤٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١١,٣٠٠,٠٠٠
---
گلدن سندز
شرایتون
دو تخته ی استاندارد
تومان
٧,٨٤٠,٠٠٠
٧,٧٤٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١١,٩٠٠,٠٠٠
---
دوبل تری بای هیلتون
رویال چولان
دو تخته ی استاندارد
تومان
٨,٧٨٠,٠٠٠
٨,٦٨٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٣,٦٥٠,٠٠٠
---
پارک رویال
اینترکنت اینتنتال
دو تخته ی استاندارد
تومان
٩,٢٥٠,٠٠٠
٩,١٥٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٤,٥٥٠,٠٠٠
---
راسا سایانگ بای شانگریلا
شانگریلا
دو تخته ی استاندارد
تومان
٩,٦٠٠,٠٠٠
٩,٥٠٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٥,١٨٠,٠٠٠
---
پارک رویال
شانگری لا کوالالامپور
دو تخته ی استاندارد
تومان
٩,٧٥٠,٠٠٠
٩,٦٥٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٥,٦٥٠,٠٠٠
---
راسا سایانگ بای شانگریلا
جی دیلیو مریوت
دو تخته ی استاندارد
تومان
١٠,٠٥٠,٠٠٠
٩,٩٤٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٦,١٣٠,٠٠٠
---
راسا سایانگ بای شانگریلا
د ریتز کارلتن
سینگل
تومان
١٠,٢٨٠,٠٠٠
١٠,١٨٠,٠٠٠
---
دو تخته ی استاندارد
تومان
١٦,٤٣٠,٠٠٠
---

خدمات تور اقامت ٧شب و ٨ روز در هتل ها با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-بیمه مسافرتی-لیدر فارسی زبان
مدارک لازم اصل پاسپورت و اعتبار از زمان سفر بالای ٧ ماه