مالزی-پنانگ
از 11 آذر 1397 تا 30 آذر 1397
روزهای حرکت : شنبه ، یک شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ، پنج شنبه ، جمعه
نام هتل نوع اتاق ارز بزرگسالکودک با تخت تخفیف
کاپتورن ارکید
پسفیک اکسپرس
دو تخته ی استاندارد
تومان
٥,١٩٠,٠٠٠
٥,٠٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٦,٦٣٠,٠٠٠
---
کاپتورن ارکید
هیلتون گاردن این
دو تخته ی استاندارد
تومان
٥,٤٥٠,٠٠٠
٥,٣٥٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٦,٩٩٠,٠٠٠
---
فلامینگو بای بیچ
فلا مینگو
دو تخته ی استاندارد
تومان
٥,٤٩٠,٠٠٠
٥,٣٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٧,٠٩٠,٠٠٠
---
فلامیمگو بیاچ
رویال بینتانگ
دو تخته ی استاندارد
تومان
٥,٨٨٠,٠٠٠
٥,٧٧٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٧,٨٨٠,٠٠٠
---
فلامیمگو بیاچ
نووتل
سینگل
تومان
٦,٠٥٠,٠٠٠
٥,٩٥٠,٠٠٠
---
دو تخته ی استاندارد
تومان
٨,١٥٠,٠٠٠
---
هالیدی این
رویال بینتانگ
دو تخته ی استاندارد
تومان
٦,٠٩٠,٠٠٠
٥,٩٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٨,٢٣٠,٠٠٠
---
هالیدی این
کوروس
سینگل
تومان
٦,٣١٠,٠٠٠
٦,٢١٠,٠٠٠
---
دو تخته ی استاندارد
تومان
٨,٧٥٠,٠٠٠
---
هالیدی این
کونکورد
دو تخته ی استاندارد
تومان
٦,٣١٠,٠٠٠
٦,٢١٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٨,٧٥٠,٠٠٠
---
گلدن سندز
هتل مایا
دو تخته ی استاندارد
تومان
٧,٢٣٠,٠٠٠
٧,١٣٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٠,٦٢٠,٠٠٠
---
گلدن سندز
شرایتون
دو تخته ی استاندارد
تومان
٧,٥٣٠,٠٠٠
٧,٤٣٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١١,١٣٠,٠٠٠
---
دوبل تری بای هیلتون
وستین
دو تخته ی استاندارد
تومان
٧,٤١٠,٠٠٠
٧,٣١٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٠,٨٣٠,٠٠٠
---
پارک رویال
اینترکنت اینتنتال
دو تخته ی استاندارد
تومان
٧,٧٩٠,٠٠٠
٧,٦٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١١,٥٣٠,٠٠٠
---
راسا سایانگ بای شانگریلا
شانگریلا
دو تخته ی استاندارد
تومان
٩,٤٩٠,٠٠٠
٩,٣٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٤,٩٩٠,٠٠٠
---
پارک رویال
شانگری لا کوالالامپور
دو تخته ی استاندارد
تومان
٨,٧٩٠,٠٠٠
٨,٦٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٣,٥٣٠,٠٠٠
---
راسا سایانگ بای شانگریلا
جی دیلیو مریوت
دو تخته ی استاندارد
تومان
٩,١٩٠,٠٠٠
٩,٠٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٤,٢٩٠,٠٠٠
---
راسا سایانگ بای شانگریلا
د ریتز کارلتن
سینگل
تومان
٩,٤٩٠,٠٠٠
٩,٣٩٠,٠٠٠
---
دو تخته ی استاندارد
تومان
١٤,٨٥٠,٠٠٠
---

خدمات تور اقامت ٧شب و ٨ روز در هتل ها با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-بیمه مسافرتی-لیدر فارسی زبان
مدارک لازم اصل پاسپورت و اعتبار از زمان سفر بالای ٧ ماه