بدروم
تاریخ حرکت : یک شنبه ، ٣٠ دی ١٣٩٧
نام هتلسرویس نوع اتاق ارز بزرگسالکودک با تخت کودک بدون تخت تخفیف
تندا
ALL دو تخته
تومان
٣,٩٩٥,٠٠٠
٣١,٧٠٠,٠٠٠
١,٨٩٥,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٤,٧٩٠,٠٠٠
---
---
روسو ورده
ALL دو تخته
تومان
٤,٦٩٥,٠٠٠
٣,٤٩٥,٠٠٠
١,٨٩٥,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٥,٨٩٠,٠٠٠
---
---
گرین بیچ
ALL دو تخته
تومان
٤,٩٥٠,٠٠٠
٣,٦٤٥,٠٠٠
١,٨٩٥,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٦,٢٥٠,٠٠٠
---
---
گرین بیچ ریزورت
ALL دو تخته
تومان
٥,٣٨٠,٠٠٠
٣,٨٦٥,٠٠٠
١,٨٩٥,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٣,٨٦٥,٠٠٠
---
---
ایسیس
UALL دو تخته
تومان
٦,٢٥٥,٠٠٠
٤,٢٩٥,٠٠٠
١,٨٩٥,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٨,١٩٥,٠٠٠
---
---
یاسمین مین بیلدینگ
UALL دو تخته
تومان
٧,٠٤٠,٠٠٠
٤,٦٩٠,٠٠٠
١,٨٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٩,٣٩٠,٠٠٠
---
---
رویال آسارلیک
UALL دو تخته
تومان
٦,٦٩٥,٠٠٠
٤,٤٩٥,٠٠٠
١,٨٩٥,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٨,٨٦٥,٠٠٠
---
---
لابراندا تی ام تی
UALL دو تخته
تومان
٦,٨٦٥,٠٠٠
٤,٥٩٥,٠٠٠
١,٨٩٥,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٩,٠٩٥,٠٠٠
---
---
لابلانچ
UALL دو تخته
تومان
٧,٠٩٥,٠٠٠
٤,٧٣٥,٠٠٠
١,٨٩٥,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٩,٤٩٥,٠٠٠
---
---
ارسان رزورت
UALL دو تخته
تومان
٧,٧٣٥,٠٠٠
٥,٠٤٠,٠٠٠
---
---
سینگل
تومان
١٠,٤٣٥,٠٠٠
---
---

خدمات تور - بلیط رفت و برگشت هواپیمایی اطلس گلوبالبه ازمیر - ٦ شب اقامت در هتل با صبحانه و خدمات ذکر شده در پکیج - ترانسفر فرودگاهی - گشت نیم روز خرید - راهنمای تور
مدارک لازم اصل پاسپورت با حداقل ٦ ماه و ١٠ روز اعتبار