استانبول-اطلس گلوبال
از 07 آبان 1397 تا 30 دی 1397
روزهای حرکت : شنبه ، یک شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ، پنج شنبه ، جمعه
نام هتل نوع اتاق ارز بزرگسالکودک با تخت کودک بدون تخت تخفیف
گرند میلان
2تخته
تومان
٢,٣٩٥,٠٠٠
٢,٣١٥,٠٠٠
٢,٠٩٥,٠٠٠
---
یک تخته
تومان
٢,٩٦٠,٠٠٠
---
---
وایت مونارک
2تخته
تومان
٢,٤٥٠,٠٠٠
٢,٤٤٥,٠٠٠
٢,٠٩٥,٠٠٠
---
یک تخته
تومان
٣,٤٢٥,٠٠٠
---
---
دورا
2تخته
تومان
٢,٥٤٠,٠٠٠
٢,٤٤٥,٠٠٠
٢,٠٩٥,٠٠٠
---
یک تخته
تومان
٣,٤٥٠,٠٠٠
---
---
بلو وی سیتی
2تخته
تومان
٢,٧٧٥,٠٠٠
٢,٤٥٠,٠٠٠
٢,٠٩٥,٠٠٠
---
یک تخته
تومان
٣,٥١٠,٠٠٠
---
---
الفا
2تخته
تومان
٢,٧٧٥,٠٠٠
٢,٤٤٥,٠٠٠
٢,٠٩٥,٠٠٠
---
یک تخته
تومان
٣,٤٧٥,٠٠٠
---
---
آل سیزن
2تخته
تومان
٢,٨٤٥,٠٠٠
٢,٤٤٥,٠٠٠
٢,٠٩٥,٠٠٠
---
یک تخته
تومان
٣,٦٩٠,٠٠٠
---
---
نووا پلازا پارک
یک تخته
تومان
٢,٩١٥,٠٠٠
٢,٩١٥,٠٠٠
٢,٠٩٥,٠٠٠
---
2تخته
تومان
٣,٨٣٠,٠٠٠
---
---
ددمان
یک تخته
تومان
٣,٠٩٠,٠٠٠
٢,٦٢٥,٠٠٠
٢,٠٩٥,٠٠٠
---
2تخته
تومان
٤,٥٨٠,٠٠٠
---
---
گرند ازتانیک
2تخته
تومان
٣,٢١٠,٠٠٠
٢,٧١٠,٠٠٠
٢,٠٩٥,٠٠٠
---
یک تخته
تومان
٤,٧٤٠,٠٠٠
---
---
تایتانیک داون تون
2تخته
تومان
٣,٢١٠,٠٠٠
٢,٧١٥,٠٠٠
٢,٠٩٥,٠٠٠
---
یک تخته
تومان
٤,٣٨٠,٠٠٠
---
---
سورملی
2تخته
تومان
٣,٣١٥,٠٠٠
٢,٧١٥,٠٠٠
٢,٠٩٥,٠٠٠
---
یک تخته
تومان
٤,٨٤٥,٠٠٠
---
---
گرند جواهر
2تخته
تومان
٣,٣٥٠,٠٠٠
٢,٧٥٥,٠٠٠
٢,٠٩٠,٠٠٠
---
یک تخته
تومان
٤,٧٥٠,٠٠٠
---
---
الیت ورلد
2تخته
تومان
٣,٧٠٥,٠٠٠
٢,٩١٥,٠٠٠
٢,٠٩٠,٠٠٠
---
یک تخته
تومان
٥,٣٤٠,٠٠٠
---
---
هیلتون بومونتی
2تخته
تومان
٣,٩٩٠,٠٠٠
٣,٠٦٥,٠٠٠
٢,٠٩٥,٠٠٠
---
یک تخته
تومان
٦,٠٢٠,٠٠٠
---
---
د مارمارا تکسیم
2تخته
تومان
٤,٧٩٠,٠٠٠
٤,٧٩٠,٠٠٠
٢٠,٩٠٠,٠٠٠
---
یک تخته
تومان
٧,٦٨٠,٠٠٠
---
---
هیلتون بسفروس
2تخته
تومان
٥,٣٥٠,٠٠٠
٣,٦٧٥,٠٠٠
٢,٠٩٠,٠٠٠
---
یک تخته
تومان
٨,٦٩٥,٠٠٠
---
---

خدمات تور ٣شب اقامت در هتل همراه با صبحانه-راهنمای تور - گشت شهری -ترانسفر از فرودگاه به هتل ترانسفر از هتل به فرودگاه-بیمه مسافرتی تا سقف ١٠/٠٠٠یورو
مدارک لازم کپی پاسپورت با ٦ ماه اعتبار
توضیحات استانبول پرواز اطلس گلوبال با بهترین ساعت پروازی(صبح به شب/ صبح به ظهر / شب به شب / شب به ظهر)
پکیج بر اساس پایه پروازی ١٩٩٠ بسته شده مابه التفاوت پروازی اضافه و یا کم می گردد
نرخ های پکیج برای روزهای جمعه /شنبه /یکشنبه محاسبه شده است.سایر روزها افزایش نرخ ١٠٠.٠٠٠تومان دارد