تور پوکت
از 27 مرداد 1397 تا 30 آبان 1397
روزهای حرکت : شنبه ، یک شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ، پنج شنبه ، جمعه
نام هتل نوع اتاق ارز بزرگسالکودک با تخت تخفیف
رد پلنت پاتنگ
اتاق استاندارد
تومان
٧,٠٩٠,٠٠٠
٦,٩٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٨,٩٩٠,٠٠٠
---
آرت پاتونگ
سینگل
تومان
٦,٢٩٠,٠٠٠
٦,١٩٠,٠٠٠
---
اتاق استاندارد
تومان
١٠,٤٠٠,٠٠٠
---
اشلی پلازا
اتاق استاندارد
تومان
٦,٥٥٠,٠٠٠
٦,٤٥٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٨,٨٨٠,٠٠٠
---
آماتا
اتاق استاندارد
تومان
٦,٥٥٠,٠٠٠
٦,٤٥٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٨,٨٨٠,٠٠٠
---
ایبیس پاتونگ
اتاق استاندارد
تومان
٦,٦٥٠,٠٠٠
٦,٥٥٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٨,٩٨٠,٠٠٠
---
اشلی هاب
اتاق استاندارد
تومان
٨,٠٥٠,٠٠٠
٧,٩٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٩,٦٠٠,٠٠٠
---
رویال پارادایس
اتاق استاندارد
تومان
٨,٠٥٠,٠٠٠
٧,٩٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٩,٦٠٠,٠٠٠
---
اشلی هیتز
اتاق استاندارد
تومان
٨,١٥٠,٠٠٠
٨,٠٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٩,٧٠٠,٠٠٠
---
اسلیپ ویت وی هتل دیزاین هات
اتاق استاندارد
تومان
٨,٢٥٠,٠٠٠
٨,٠٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٩,٧٠٠,٠٠٠
---
حیات پالاس
اتاق استاندارد
تومان
٨,٦٣٠,٠٠٠
٨,٥٣٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٠,٨٠٠,٠٠٠
---
هالیدی این اکسپرس
اتاق استاندارد
تومان
٩,٤٨٠,٠٠٠
٩,٣٨٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٢,٤٨٠,٠٠٠
---
نووتل ریزورت
اتاق استاندارد
تومان
٩,٦٨٠,٠٠٠
٩,٥٨٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٢,٦٨٠,٠٠٠
---
میلینیوم ریزورت
اتاق استاندارد
تومان
٩,٧٦٠,٠٠٠
٩,٦٦٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٢,٧٨٠,٠٠٠
---
حیات رجنسی
اتاق استاندارد
تومان
١٠,٥٩٠,٠٠٠
١٠,٤٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٤,٨٩٠,٠٠٠
---
کمالا
اتاق استاندارد
تومان
٢٩,٤٠٠,٠٠٠
٢٩,٣٠٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٥١,٥٠٠,٠٠٠
---

خدمات تور اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-بیمه مسافرتی-لیدر فارسی زبان
مدارک لازم پرینت گردش حساب ٣ ماه اخیر -مانده حساب به ازای هر نفر ٤ میلیون تومان-کپی شناسنامه-کپی کارت ملی- ٢قطعه عکس ٣x٤ -پاسپورت از زمان سفر بالای ٧ ماه اعتبار