تور پاتایا ٧ شب
از 27 مرداد 1397 تا 30 آبان 1397
روزهای حرکت : شنبه ، یک شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ، پنج شنبه ، جمعه
نام هتل نوع اتاق ارز بزرگسالکودک با تخت تخفیف
ساوادی سان شاین
اتاق استاندارد
تومان
٤,٨٩٠,٠٠٠
٤,٧٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٥,٦٥٠,٠٠٠
---
زیگن پاتایا
اتاق استاندارد
تومان
٥,٢٥٠,٠٠٠
٥,١٥٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٦,٢٥٠,٠٠٠
---
ولکام پلازا
اتاق استاندارد
تومان
٥,٧٥٠,٠٠٠
٥,٦٥٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٦,٩٩٠,٠٠٠
---
ایبیس پاتایا
اتاق استاندارد
تومان
٥,٨٩٠,٠٠٠
٥,٧٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٧,٨٩٠,٠٠٠
---
ات میند اکلسیوو
اتاق استاندارد
تومان
٦,١٩٠,٠٠٠
٦,٠٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٨,٨٥٠,٠٠٠
---
مرکور پاتایا
سینگل
تومان
٦,٣٩٠,٠٠٠
٦,٢٩٠,٠٠٠
---
اتاق استاندارد
تومان
٩,١٥٠,٠٠٠
---
بالی های بای
اتاق استاندارد
تومان
٦,٤٩٠,٠٠٠
٦,٣٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٩,٢٩٠,٠٠٠
---
پاتایا سی ویو
سینگل
تومان
٦,٤٩٠,٠٠٠
٦,٣٩٠,٠٠٠
---
اتاق استاندارد
تومان
٩,٢٩٠,٠٠٠
---
سنترا پاتایا
سینگل
تومان
٦,٦٩٠,٠٠٠
٦,٥٩٠,٠٠٠
---
اتاق استاندارد
تومان
٩,٣٩٠,٠٠٠
---
لانگ بیچ
اتاق استاندارد
تومان
٦,٧٩٠,٠٠٠
٦,٦٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٩,٦٩٠,٠٠٠
---
آماری ریزیدنت
اتاق استاندارد
تومان
٦,٧٥٠,٠٠٠
٦,٦٥٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٩,٨٩٠,٠٠٠
---
مرکور اوشن
اتاق استاندارد
تومان
٧,١٩٠,٠٠٠
٧,٠٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٠,٨٥٠,٠٠٠
---
سیام بای شور
اتاق استاندارد
تومان
٨,٢٠٠,٠٠٠
٨,١٠٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١١,٩٩٠,٠٠٠
---
هارد راک
اتاق استاندارد
تومان
٨,٣٩٠,٠٠٠
٨,٢٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٢,٦٥٠,٠٠٠
---
آوانی
اتاق استاندارد
تومان
٨,٥٥٠,٠٠٠
٨,٤٥٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٣,٢٣٠,٠٠٠
---
رویال کلیف بیچ ریزورت
اتاق استاندارد
تومان
٨,٧٥٠,٠٠٠
٨,٦٥٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٣,٦٠٠,٠٠٠
---

خدمات تور اقامت ٧ شب و ٨ روز در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی -لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی
مدارک لازم پرینت گردش حساب ٣ ماه اخیر -مانده حساب به ازای هر نفر ٤ میلیون تومان-٢قطعه عکس ٣x٤-کپی شناسنامه و کارت ملی
اعتبار پاسپورت بالای ٧ ماه