گرجستان
از 13 آبان 1397 تا 30 آذر 1397
روزهای حرکت : شنبه ، یک شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ، پنج شنبه ، جمعه
نام هتل نوع اتاق ارز بزرگسالکودک با تخت تخفیف
پلو
دو تخته ی استاندارد
تومان
١,٥٩٠,٠٠٠
١,٥٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١,٨٩٥,٠٠٠
---
لایک
دو تخته ی استاندارد
تومان
١,٥٩٠,٠٠٠
١,٥٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١,٨٩٥,٠٠٠
---
کاولا
دو تخته ی استاندارد
تومان
١,٧٩٥,٠٠٠
١,٥٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٢,١٩٠,٠٠٠
---
ویلتون
دو تخته ی استاندارد
تومان
٢,٣٠٠,٠٠٠
١,٩٥٥,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٣,٢٠٠,٠٠٠
---
کلمبی
دو تخته ی استاندارد
تومان
٢,٣٠٠,٠٠٠
١,٩٥٥,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٣,٢٠٠,٠٠٠
---
گلدن پالاس
دو تخته ی استاندارد
تومان
٢,٣٠٠,٠٠٠
١,٩٥٥,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٣,٢٠٠,٠٠٠
---
جرمی
دو تخته ی استاندارد
تومان
٢,٤٩٠,٠٠٠
١,٩٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٣,٤٩٠,٠٠٠
---
ودزیسی
دو تخته ی استاندارد
تومان
٢,٥٥٠,٠٠٠
٢,٠٥٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٣,٥٥٠,٠٠٠
---
کرون پلاس
دو تخته ی استاندارد
تومان
٢,٧٩٠,٠٠٠
٢,٠٥٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٢,٧٩٠,٠٠٠
---
سیتی سنتر
دو تخته ی استاندارد
تومان
٢,٩٩٠,٠٠٠
٢,٧٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٤,٤٩٠,٠٠٠
---
پرفرنس
دو تخته ی استاندارد
تومان
٣,٥٩٠,٠٠٠
٣,٢٠٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٥,٦٩٠,٠٠٠
---
بیلتمور
دو تخته ی استاندارد
تومان
٤,٨٩٠,٠٠٠
٤,٦٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٧,٣٥٠,٠٠٠
---

خدمات تور اقامت ٣شب و ٤روز در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی