تور باکو
از 11 آذر 1397 تا 30 آذر 1397
روزهای حرکت : دوشنبه ، پنج شنبه
نام هتل نوع اتاق ارز بزرگسال کودک بدون تخت تخفیف
آسنا
دو تخته ی استاندارد
تومان
٢,٢٩٠,٠٠٠
١,٦٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٢,٧٩٠,٠٠٠
---
رویال
دو تخته ی استاندارد
تومان
٢,٧٥٠,٠٠٠
١,٦٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٢,٩٩٠,٠٠٠
---
لیک پالاس
دو تخته ی استاندارد
تومان
٢,٧٦٠,٠٠٠
١,٦٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٣,٥٥٠,٠٠٠
---
اطلس
دو تخته ی استاندارد
تومان
٢,٩٩٠,٠٠٠
١,٦٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٣,٥٧٠,٠٠٠
---
قفقاز باکو سیتی
دو تخته ی استاندارد
تومان
٣,٤٩٠,٠٠٠
١,٦٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٤,٢٩٠,٠٠٠
---
قفقاز باکو اسپرت
دو تخته ی استاندارد
تومان
٣,٤٩٠,٠٠٠
١,٦٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٤,٤٥٠,٠٠٠
---
سفیر
دو تخته ی استاندارد
تومان
٣,٣٩٠,٠٠٠
١,٩٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٤,٢٥٠,٠٠٠
---
پولمن
دو تخته ی استاندارد
تومان
٣,٨١٠,٠٠٠
١,٩٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٤,٧٣٠,٠٠٠
---
اکسلسیور
دو تخته ی استاندارد
تومان
٣,٨٦٠,٠٠٠
١,٩٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٥,١٥٠,٠٠٠
---
حیات رجنسی
دو تخته ی استاندارد
تومان
٤,١٩٠,٠٠٠
٢,٠٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٥,٦٥٠,٠٠٠
---
بولیوارد
دو تخته ی استاندارد
تومان
٤,١٩٠,٠٠٠
٢,٠٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٥,٥٩٠,٠٠٠
---
هیلتون
دو تخته ی استاندارد
تومان
٧,٣٩٠,٠٠٠
٦,٧٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٢,٢٩٠,٠٠٠
---

خدمات تور بیلیط رفت وبرگشت ایران ایر-اقامت در هتل با صبحانه-راهنمای فارسی زبان -ترانسفر فرودگاهی -بیمه مسافرتی -یک گشت شهری و یک وعده ناهار