تور باکو
از 12 مهر 1397 تا 30 مهر 1397
روزهای حرکت : دوشنبه ، پنج شنبه
نام هتل نوع اتاق ارز بزرگسال کودک بدون تخت تخفیف
آرت
دو تخته ی استاندارد
تومان
٢,٩٩٠,٠٠٠
٢,٦٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٣,٤٣٠,٠٠٠
---
رویال
دو تخته ی استاندارد
تومان
٣,١٤٠,٠٠٠
٢,٦٥٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٣,٣٩٠,٠٠٠
---
لیک پالاس
دو تخته ی استاندارد
تومان
٣,٣٩٠,٠٠٠
٢,٩٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٣,٧٩٠,٠٠٠
---
اطلس
دو تخته ی استاندارد
تومان
٣,٥٩٠,٠٠٠
٣,١٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٣,٩٩٠,٠٠٠
---
قفقاز باکو سیتی
دو تخته ی استاندارد
تومان
٣,٩٩٠,٠٠٠
٣,٥٠٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٤,٩٥٠,٠٠٠
---
قفقاز باکو اسپرت
دو تخته ی استاندارد
تومان
٣,٩٩٠,٠٠٠
٣,٤٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٤,٤٠٠,٠٠٠
---
سفیر
دو تخته ی استاندارد
تومان
٣,٩٩٠,٠٠٠
٣,٦٠٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٤,٧٦٠,٠٠٠
---
پولمن
دو تخته ی استاندارد
تومان
٤,٠٤٠,٠٠٠
٣,٥٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٤,٧٣٠,٠٠٠
---
اکسلسیور
دو تخته ی استاندارد
تومان
٤,٢٥٠,٠٠٠
٣,٩٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٥,٣٩٠,٠٠٠
---
حیات رجنسی
دو تخته ی استاندارد
تومان
٤,٥٩٠,٠٠٠
٤,٠٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٥,٨٩٠,٠٠٠
---
بولیوارد
دو تخته ی استاندارد
تومان
٤,٦٩٠,٠٠٠
٤,١٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
٦,١٥٠,٠٠٠
---
جی دبلیو مریوت باکو
دو تخته ی استاندارد
تومان
٧,١٩٠,٠٠٠
٦,٥٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١١,٩٩٠,٠٠٠
---
فور سیزن
دو تخته ی استاندارد
تومان
٧,٣٩٠,٠٠٠
٦,٧٩٠,٠٠٠
---
سینگل
تومان
١٢,٢٩٠,٠٠٠
---

خدمات تور بیلیط رفت وبرگشت ایران ایر-اقامت در هتل با صبحانه-راهنمای فارسی زبان -ترانسفر فرودگاهی -بیمه مسافرتی -یک گشت شهری و یک وعده ناهار