• Monday ، 23 September 2019
  • دوشنبه ، 01 مهر 1398

آرامگاه باباطاهر

آرامگاه بابا طاهر : در قسمت شمال باختري شهر در ميداني به همين نام آرامگاه بابا طاهر . شاعر و عارف مشهور قرن پنجم خ.ق بنا گرديده و بر محدوده وسيعي از شهر احاطه دارد .


تغییر قالب

عرض صفحه

تمام صفحه
وسط چین

منو

ثابت
بالای صفحه