• Wednesday ، 23 May 2018
  • چهارشنبه ، 02 خرداد 1397

تور ترکیبی ویتنام

مبدا تور
تهران
مقصد تور
هوشی مین
هانوی
خلیج هالونگ
تورهای ویژه
خدمات تور پرواز لوکس امارات-بیمه مسافرتی تا سقف 10000یورو-ترانسفر فرودگاهی-هر روزگشت شهری -پرداخت پرواز داخلی هوشی مین به هانوی-هتل به همراه صبحانه + 3 نهار + 1 شام
نکات مهم ویزای ویتنام 25 دلار میباشد که در فرودگاه پرداخت میشود
مدارک لازم پاسپورت با 7ماه اعتبار
توضیحات 3شب هوشی مین + 3شب هانوی + 1شب خلیج هالونگ
روز اول رسیدن به شهر هوشی مین:
به فرودگاه بین المللی شھرھو شی مین می رسید. بھ محض رسیدن بھ استقبال شما می آیند و بھ ھتل در
شھرزیبای ھوشی مین منتقل می شوید.شب را در ھتل سپری می کنید.

روز دوم تور شھر هوشی مین :
صبحانه را در ھتل میل می فرمایید. سپس از تور شھر برای دیدن کاخ Reunification
بازدید از فروشگاه Notre Dame Cathedral لذت می برید. سپس از Benh Tanh و اداره پست که به سبک فرانسوی
توسط گوستاو ایفل طراحی شده ، دیدن می فرمایید. پس از آن از موزه ی بقایای جنگ شامل
خودروھای زرھی، بخش ھایی از توپخانه، بمب ھا و اسلحه ھای پیاده نظام که ھم در داخل و ھم در خارج نمایش داده شده اند، دیدن خواھید کرد. سپس به محله ی چینی نشین
می رویم و از Cholon دیدن خواھید کرد. سپس به محله ی چینی نشینThien Hau و برج ساعت عظیم در مرکز آن دیدن می کنیم.تماشای پاگودای Binh Tay فروشگاه که
توسط جمعیت کلیسای چینی در قرن 19 ساخته شده است را فراموش نکنید. شب را برای گردش یا
خرید در شھر سایگون در اختیار خواھید داشت.


روز سوم روز آزاد در هوشی مین:
صبحانه را در هتل میل می کنید. روز را براي گردش و تفریح در اختیار دارید.

روزچھارم هوشی مین هانوی:
پس از صرف صبحانھ ، تا زمان رفت بھ فرودگاه بین المللی نوی بای درھانوی، وقت آزاد در اختیار
دارید. سپس بھ فرودگاه منتقل می شوید و راھنما بھ استقبال شما می آید و شما بھ ھتل در شھر ھانوی
منتقل می شوید.

روزپنجم گشت شهر هانوی:
صبحانھ را در ھتل میل می فرمایید. صبح از آرامگاه و موزه ی ھوشی مین، پاگودای وان پیلار ،
کاخ ریاست جمھوری بھ سبک مستعمراتی فرانسھ، معبد تاریخی ادب وھنر و اولین مدرسھ ی ویتنام کھ
بھ افتخار کنفسیوس در سال 1070 ساختھ شده، دیدن می کنید.
دریاچھ ی )Hoan Kiem بعدازظھر، بھ دیدن موزه ی نژادشناسی می پردازیم. سپس در دریاچھ ی Ngoc son شمشیر شکستھ)و معبد کھ روی یک جزیره در بخش شمالی دریاچھ است، گردش می کنیم .
بعد بھ سمت محلھ ی قدیمی کھ دارای 36 خیابان است کھ بھ نام ھای اجناسی کھ در آن فروختھ می شوند
نامگذاری شده اند ، می رویم. ھنگام عصر، بھ تماشای برنامھ ی رقص عروسک ھای روی آب می
رویم ، ھنرمندان این نمایش ، عروسک ھا را در دکوری بی نظیر روی آب حرکت می دھند و بھ جای
آن ھا حرف می زنند و می خندند. شب را در ھانوی می گذرانید.

روزششم هانوی - خلیج هالونگ :
بعد از اینکھ صبحانھ را میل کردید، با اتومبیل بھ سمت خلیج ھالونگ کھ جزو میراث جھانی یونسکو
است، حرکت می کنیم( 3 ساعت و نیم). ھر کسی کھ بھ ویتنام سفر می کند نباید شانس دیدن خلیج
ھالونگ، آمیزه ای زیبا از گذرگاه ھارمونیک کوه و دریا را از دست بدھد.
Tonkin)Bac Bo خلیج کوچک ھالونگ در خلیج ) قرار دارد و با 3000 جزیره ی سبز کھ مانند جواھر
بھ نظر می رسند، منطقھ ای بھ مساحت 1500 کیلومتر مربع را در بر می گیرد.
بھ محض رسیدن بھ بندرگاه، سوار کشتی چینی می شویم و از زیبایی باشکوه خلیج ھالونگ و ناھار با
غذای دریایی تازه روی کشتی ، لذت می بریم. کشتی چینی امکانات مدرن بسیاری را ارائھ می دھد.
از غارھای شگفت انگیز در خلیج ھالونگ کھ با قندیل احاطھ شده است، دیدن فرمایید. شام را روی
کشتی میل می فرمایید. انعکاس تکھ ھای سنگ آھکی کھ از داخل زمین سر بیرون آورده اند، صحنھ ی
قایق ھای ماھیگیری کھ در دل تاریکی نورافشانی می کنند. از این لحظات گرانبھا در یکی از مھیج ترین
مناظر طبیعی جھان لذت ببرید. شب را در کشتی سپری می کنید.

روزھفتم هانوی - هالونگ :
پس از لذت دیدن طلوع آفتاب، بھ سمت تعداد بی شماری تکھ سنگ ھای آھکی کھ با شکل ھای عجیبشان
از زمین سر بیرون آورده اند، حرکت می کنیم. در پناھگاه ساحلی برای در اختیار داشتن منظره ی
وسیعی از خلیج ھالونگ، توقف می کنیم. سپس بھ ھانوی برمی گردید و شب را در ھتل سپری می کنید.

روز ھشتم هانوی - بازگشت :
صبحانه را در هتل میل می کنید. سپس به فرودگاه براي بازگشت ، منقل می شوید.
servicesS
اقامت با صبحانه
اقامت هتل
بلیط رفت و برگشت
بیمه مسافرتی
گشت شهری
گشت نیمروز شهری
آدرس تهران، خ سهروردی شمالی، نرسیده به تقاطع مطهری، پلاک 279
شماره تماس 021-88402080
کانتر مرتبط با تور

مقصد تور اقامت
هوشی مین
3 شب
هانوی
3 شب
خلیج هالونگ
1 شب
حمل و نقل رفت برگشت
تاریخ حرکت
پنج شنبه ، 10 خرداد 1397
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 8,650,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( اتاق دو تخته)
تومان
8,650,000
6,740,000
6,150,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
10,740,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 9,295,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( اتاق دو تخته)
تومان
9,295,000
7,165,000
6,440,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
11,090,000
---
---
زمان محلی

زمان محلی

اطلاعات بیشتر درباره شهر هانوی
زمان محلی


تغییر قالب

عرض صفحه

تمام صفحه
وسط چین

منو

ثابت
بالای صفحه